Εγγραφή | Είσοδος

Πίνακες συμβάσεων ΕΠΥ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png
Δελτία Τύπου Της ΕΠΥ 15-11-2011για Τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Προμήθειας Δραστικών Ουσιών

Ολοκληρώθηκε στις 16-11-2011 στα γραφεία της ΕΠΥ (Επιτροπής Προμηθειών Υγείας) του ΥΥΚΑ , με απόλυτη επιτυχία και ο δεύτερος κύκλος ηλεκτρονικών δημοπρασιών για την προμήθεια δραστικών ουσιών.  Πατήστε τους  παρακάτω συνδέσμους  για να δείτε τα σχετικά δελτία τύπου της ΕΠΥ:

δελτίο Τύπου ΕΠΥ 16.11.2011

Δελτίο Τύπου ΕΠΥ 15.11.2011

 

Πηγή: epromy.gr

 

2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ _ “ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ “
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

2η ορθή επανάληψη (ως προς τον πίνακα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα,    12 .09. 2011

 

Α.Π. 7739

Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3

 

115 21, Αθήνα

Τηλ : 213 2010402 και 403

FAX : 2132010418

ΠΡΟΣ

 

Κ.κ.   Διοικητές των Υ.Πε.

(με ευθύνη τους να ενημερώσουν

άμεσα τους φορείς εποπτείας τους)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πανελλήνια Ένωση

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Υπ’ όψιν Προέδρου, κας Τσικαλάκη

 

 

 

ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ “

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7739/12.09.2011 έγγραφό μας

 

 

Κυρίες και Κύριοι Διοικητές,

  

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  εργάζεται συστηματικά προκειμένου να προκηρύξει Ενιαίο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία.

Προκειμένου, ο διαγωνισμός να επιτύχει ακριβή υπολογισμό των  ποσοτήτων  απαιτείται, με ευθύνη σας, όπως παράσχετε ακριβή στοιχεία με βάση τις αναλώσεις του έτους 2010, συμπληρώνοντας και τα δύο φύλλα του αναμορφωμένουεπισυναπτόμενου πίνακα,ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό του ΕΟΦ, την δραστική ουσία καθώς και επικαιροποιημένη λίστα φαρμακευτικών προϊόντων και  σας έχει αποσταλεί εκ νέου στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις.

 Παρακαλείσθε όπως η αποστολή των αιτούμενων στοιχείων πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@epromy.gr και παράλληλη κοινοποίηση στοpresident@epromy.gr με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 19/09/2011.

Επισημαίνεται ότι η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας.

 

                                                                                                               Η  Πρόεδρος                                    

                   

                                                                                                           Αικατερίνη Καστανιώτη

 

 ΝΕΟΣ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα,    12 .09. 2011

 

Α.Π.

Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3

 

115 21, Αθήνα

Τηλ : 213 2010402 και 403

FAX : 2132010418

ΠΡΟΣ

 

Κ.κ.   Διοικητές των Υ.Πε.

(με ευθύνη τους να ενημερώσουν

άμεσα τους φορείς εποπτείας τους)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πανελλήνια Ένωση

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Υπ’ όψιν Προέδρου, κας Τσικαλάκη

 

Κυρίες και Κύριοι Διοικητές,

 

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  εργάζεται συστηματικά προκειμένου να προκηρύξει Ενιαίο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία.

Προκειμένου, ο διαγωνισμός να επιτύχει ακριβή υπολογισμό των  ποσοτήτων  απαιτείται, με ευθύνη σας, όπως παράσχετε ακριβή στοιχεία με βάση τις αναλώσεις του έτους 2010, συμπληρώνοντας τον επισυναπτόμενο πίνακα, που έχει ήδη αποσταλεί στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις.

 Παρακαλείσθε όπως η αποστολή των αιτούμενων στοιχείων πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@epromy.grκαι παράλληλη κοινοποίηση στοpresident@epromy.grμε καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 19/09/2011.

Επισημαίνεται ότι η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας.

 

                                                                                                               Η  Πρόεδρος                                    

                   

                                                                                                           Αικατερίνη Καστανιώτη

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (2)

>Διακήρυξη Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Με Τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Σελίδες