Εγγραφή | Είσοδος

2H ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ _ “ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ “

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png
 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

2η ορθή επανάληψη (ως προς τον πίνακα)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

 

ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αθήνα,    12 .09. 2011

 

Α.Π. 7739

Ταχ. Δ/νση : Ζαχάρωφ 3

 

115 21, Αθήνα

Τηλ : 213 2010402 και 403

FAX : 2132010418

ΠΡΟΣ

 

Κ.κ.   Διοικητές των Υ.Πε.

(με ευθύνη τους να ενημερώσουν

άμεσα τους φορείς εποπτείας τους)

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πανελλήνια Ένωση

Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών

Υπ’ όψιν Προέδρου, κας Τσικαλάκη

 

 

 

ΘΕΜΑ: “ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ “

Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7739/12.09.2011 έγγραφό μας

 

 

Κυρίες και Κύριοι Διοικητές,

  

Η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας  εργάζεται συστηματικά προκειμένου να προκηρύξει Ενιαίο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια φαρμακευτικών προϊόντων με βάση τη δραστική ουσία.

Προκειμένου, ο διαγωνισμός να επιτύχει ακριβή υπολογισμό των  ποσοτήτων  απαιτείται, με ευθύνη σας, όπως παράσχετε ακριβή στοιχεία με βάση τις αναλώσεις του έτους 2010, συμπληρώνοντας και τα δύο φύλλα του αναμορφωμένουεπισυναπτόμενου πίνακα,ο οποίος περιλαμβάνει τον κωδικό του ΕΟΦ, την δραστική ουσία καθώς και επικαιροποιημένη λίστα φαρμακευτικών προϊόντων και  σας έχει αποσταλεί εκ νέου στις ηλεκτρονικές σας διευθύνσεις.

 Παρακαλείσθε όπως η αποστολή των αιτούμενων στοιχείων πραγματοποιηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretary@epromy.gr και παράλληλη κοινοποίηση στοpresident@epromy.gr με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 19/09/2011.

Επισημαίνεται ότι η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων εμπίπτει στις αρμοδιότητές σας.

 

                                                                                                               Η  Πρόεδρος                                    

                   

                                                                                                           Αικατερίνη Καστανιώτη

 

 ΝΕΟΣ_ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Σεπτέμβριος 14, 2011