Εγγραφή | Είσοδος

Covid-19

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Οδηγίες του NHS σχετικά με τον εμβολιασμό για το Covid 19

Οδηγίες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας του Ενωμένου Βασιλείου (NHS) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του, καθώς εκεί έχουν ήδη ξεκινήσει οι εμβολιασμοί με το εμβόλιο της Pfizer-BioNTech.

Την σχετική ιστοσελίδα μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι Νοσοκομειακοί Φαρμακοποιοί θα έχουμε ένα κρίσιμο και καταλυτικό ρόλο να παίξουμε στη όλη διαδικασία, συμβάλλοντας στη σωστή ολιστική διαχείριση (παραλαβή, φύλαξη , προετοιμασία, χορήγηση) των νέων εμβολίων και την ασφάλεια του πληθυσμού που θα εμβολιασθεί.

Προστέθηκε εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές στη μελέτη PRINCIPLE

Η δοκιμή PRINCIPLE, με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, διερευνά την εισπνεόμενη βουδεσονίδη ως θεραπεία για ασθενείς με COVID-19 που δεν χρειάζονται νοσηλεία. Η δοκιμή PRINCIPLE αξιολογεί θεραπείες που μπορούν να βοηθήσουν άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών να ανακάμψουν γρήγορα από την ασθένεια COVID-19 και να μην εισαχθούν στο νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής, έχουν συμμετάσχει σε αυτή περισσότεροι από 2.100 εθελοντές από ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ΝΟΜΟΣ 4683/ΦΕΚ 83/10-4-20

Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικό-
τητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68) και άλλες διατάξεις . ΝΟΜΟΣ 4683/ΦΕΚ 83/10-4-20 .

Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο . 

FIP Coronavirus/COVID-19 preparedness

 Δείτε τις τελευταίες ανακοινώσεις απο την fip στον παρακάτω σύνδεσμο : https://www.fip.org/coronavirus

Σελίδες