Εγγραφή | Είσοδος

ΑΥΞΗΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.142867- 27/12/2011 καθορίζεται ο τρόπος έγκρισης και χορήγησης Αυξητικής Ορμόνης στα παιδιά, ενώ με την Εγκύκλιο Υ4α/οικ.75021 01/08/2012 έγιναν επιπλέον διευκρινίσεις.