Εγγραφή | Είσοδος

>Διακήρυξη Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 Ανοικτού Μειοδοτικού Διεθνούς Διαγωνισμού Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Με Τη Χρήση Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 1/2011 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια φαρμάκων με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 8, 2011