Εγγραφή | Είσοδος

Κοινή δήλωση EMA – HMA για την ανταλλαξιμότητα (interchangeability): Τα εγκεκριμένα στην ΕΕ βιοομοειδή είναι ανταλλάξιμα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Οι εμπειρογνώμονες της ΕΕ στα βιοομοειδή φάρμακα (Biosimilar Medicines Working Party, BMWP  του ΕΜΑ) & το Heads of Medicines’ Agencies (HMA) Biosimilar Working Group συνέταξαν κοινή δήλωση όπου εξηγούν το σκεπτικό με το οποίο θεωρούν τα βιοομοειδή στην ΕΕ ως ανταλλάξιμα από επιστημονικής άποψης.

ΗΜΑ και ΕΜΑ θεωρούν ότι αφού ένα βιοομοειδές εγκριθεί στην ΕΕ, είναι ανταλλάξιμο, με την έννοια ότι το βιοομοειδές μπορεί να χρησιμοποιηθεί αντί του προϊόντος αναφοράς (ή αντίστροφα) ή ένα βιοομοειδές μπορεί να αντικατασταθεί από άλλο βιοομοειδές του ίδιου προϊόντος αναφοράς. Το επιστημονικό υπόβαθρο της απόφασης έγκειται στο ότι τα εγκεκριμένα βιοομοειδή έχουν καταδείξει συγκρίσιμη αποτελεσματικότητα, ασφάλεια και ανοσογονικότητα σε σχέση με τα προϊόντα αναφοράς τους .

Συνεπώς οι Ευρωπαίοι εμπειρογνώμονες θεωρούν ότι μετά την έγκριση ενός βιοομοειδούς στην ΕΕ, δεν απαιτούνται επιπλέον συστηματικές μελέτες υποκατάστασης για υποστήριξη της ανταλλαξιμότητας στο επίπεδο του συνταγογράφου ιατρού. Τα κράτη μέλη θα συνεχίσουν να λαμβάνουν τις αποφάσεις σχετικά με το ποιά βιολογικά φάρμακα είναι διαθέσιμα για κάθε θεραπευτική κατηγορία και κατά πόσο είναι επιτρεπτή η αυτόματη υποκατάσταση σε επίπεδο φαρμακείου.

Η Πρόεδρος της Π.Ε.Φ.Ν.Ι ως μέλος του ΔΣ της Εuropean Association of Hospital Pharmacists (E.A.H.P) έχει στο portfolio της και το «Access to Medicines", μέρος του οποίου αποτελούν και τα βιοομοειδή.   Τη σχετική θέση-πρόταση της Εuropean Association of Hospital Pharmacists (E.A.H.P), την οποία μεταξύ των άλλων εθνικών ενώσεων έχει προσυπογράψει και η Π.Ε.Φ.Ν.Ι, μπορείτε   να βρείτε εδώ.

Για να δείτε την συγκεκριμένη απόφαση  για την πλήρη ανταλλαξιμότητα βιοομοειδών μπορείτε να μεταφερθείτε εδώ και για την ελληνική μετάφραση , η οποία έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, εδώ.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022