Εγγραφή | Είσοδος

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΑΗΡ [European Association of Hospital Pharmacists] 09-12 June 2022,Βρυξέλλες, Βέλγιο

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Στις 09-12 June 2022, στις Βρυξέλλες, διεξήχθη η ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ της ΕΑΗΡ [European Association of Hospital Pharmacists]. Σε αυτή συζητήθηκαν και πάρθηκαν αποφάσεις  για σημαντικά θέματα που απτονται της άσκησης της Νοσοκομειακης Φαρμακευτικης και που επηρεάζουν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες των νοσοκομείων,σε Πανευρωπαικο Επίπεδο.

Εκπρόσωπος της ΠΕΦΝΙ ήταν ο Μαρίνος Πετρόγγονας, Αντιπρόεδρος της ΠΕΦΝΙ.

Επίσης, στη Σύνοδο συμμετείχε και η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ Δέσποινα Μακριδάκη, ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΗΡ.

Αναφορά του εκπροσώπου προς το ΔΣ της ΠΕΦΝΙ μπορείτε να βρείτε εδώ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Σεπτέμβριος 25, 2022