Εγγραφή | Είσοδος

Νέα

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Έγκριση Καταλόγου Χορηγούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων Βάσει Των Διατάξεων Της Παρ. 2 Του Άρθρου 12 Του Ν. 3816/2010 (Α΄ 6)

>Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 1326 / 27 Αυγούστου 2010, η Υπουργική Απόφαση Φ80000/ΟΙΚ.22101/2493 με την οποία καθορίζονται οι όροι για τη χορήγηση των 89 φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων από τα Νοσοκομειακά Φαρμακεία και τα Ιδιωτικά Φαρμακεία.

>Χορήγηση Προσωρινής Άδειας Πρώιμης Πρόσβασης Σε Φάρμακα Για "Παρηγορητική Χρήση"

>Από τον ΕΟΦ εκδόθηκε Ενημερωτικό Σημείωμα το οποίο αναφέρεται στους όρους, διαδικασίες και προϋποθέσεις για τη Χορήγηση προσωρινής άδειας πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα για “Παρηγορητική Χρήση

Σελίδες