Εγγραφή | Είσοδος

Academy Seminars ΕΑΗΡ 2019 - Brussels, Belgium

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

EAHP ACADEMY SEMINARS

Academy Seminars 2019 - Brussels, Belgium


20-21 September 2019, Brussels, Belgium

"Seminar 1: Antibiotic Stewardship: Advanced"

"Seminar 2: Qualitative research methods"

Θα συμμετέχουν από την Π.Ε.Φ.Ν.Ι.: Δέσποινα Μακριδάκη (Seminar 1), Χριστίνα Κυνηγοπούλου  (Seminar 1), Νικόδημος Χατζηγεωργίου (Seminar 2), Ασπασία - Αθηνά Βολακάκη (Seminar 2)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 4, 2019