Εγγραφή | Είσοδος

8ο Masterclass ESOP Φαρμακευτικής Ογκολογίας, 3 -7 Νοεμβρίου 2014, Κωνσταντινούπολη

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η European Society of Oncology Pharmacy (ESOP) διοργανώνει το 8ο MasterClass Φαρμακευτικής Ογκολογίας από τις  3 - 7 Νοεμβρίου  2014 στην Κωνσταντινούπολη, μια εκδήλωση  που σκοπό έχει να φέρει πιο κοντά τους φαρμακοποιούς με αντικείμενο  ή / και ενδιαφέρον για τους ογκολογικούς ασθενείς και να προωθήσει τα υψηλότερα πρότυπα της φαρμακευτικής περίθαλψης για τη βέλτιστη φροντίδα τους.

 

Περαιτέρω πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο του site ESOP : http://esopmasterclass.org

 

Για την εγγραφή σας μπορείτε να επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 Regular Rate Registration

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Οκτώβριος 22, 2014