Εγγραφή | Είσοδος

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη διοίκηση, τα οικονομικά και τις πολιτικές Υγείας 2014, ΕΣΔΥ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας 2014 με θέμα : «Υγεία 2020 από τη Ρητορική στην Τεκμηρίωση για το Μέλλον του Υγειονομικού Τομέα» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) θα πραγματοποιηθεί στις 18 – 20 Δεκεμβρίου 2014, στο ξενοδοχείο HILTON, στην Αθήνα.
Ακολουθεί το πρόγραμμα:

https://www.scribd.com/doc/250232632/10th-ESDY-Programme

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 7 εξειδικευμένα προσυνεδριακά φροντιστήρια, τα οποία θα διεξαχθούν παράλληλα, στο Athens Hilton στις 17 Δεκεμβρίου 2014 από τις 10.00 έως τις 18.00

• 1ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ADVANCED HEALTH ECONOMICS
(in English)
Συντονιστής: Tryfon Beazoglou

• 2ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
(Market Access)
Συντονίστρια: Αγγελική Αγγέλη

• 3ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
με ειδική αναφορά στο Horizon 2020
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής

• 4ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
(Regulatory Affairs)
Συντονιστής: Αντώνης Καρόκης

• 5ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ
μεθοδολογία και εκπαίδευση σε τεχνικές & εργαλεία αξιολόγησης της ποιότητάς τους και της σχετικής βιβλιογραφίας
Συντονιστής: Χρήστος Λιονής

• 6ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ
και διαχείριση νοσοκομειακών προϋπολογισμών
Συντονίστρια: Όλγα Οικονόμου

• 7ο Προσυνεδριακό Φροντιστήριο
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
για το γιατρό και τον ασθενή
Συντονιστές:
Λευτέρης Θηραίος, Αλέξανδρος Μπέρλερ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Δεκέμβριος 16, 2014