Εγγραφή | Είσοδος

Φαρμακοεπαγρύπνηση Προϊόντων Ανθρώπινης Χρήσης

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Φαρμακοεπαγρύπνηση προϊόντων ανθρώπινης χρήσης

EUDRAVIGILANCE TRAINING COURSES

CALL FOR INTEREST
Final date for expression of interest: 31 March 2013
Dear sir/madam,
We hereby inform you that the DIA in cooperation with the EMA are in the initial planning phase for the following training courses:
1. EudraVigilance – electronic reporting of ICSRs training
2. Extended EV Medicinal Product Dictionary (XEVMPD): full course (theory & hands-on), in accordance with Art 57(2), 2nd paragraph, 2nd subparagraph of Regulation 726/2004, as amended.
The courses are planned to take place between 22-May-2013 and 31-May-2013.
For general information re the training courses’ content, goals and audiences please visit the EudraVigilance websitehttp://eudravigilance.ema.europa.eu/human/training.asp
Please complete the attached form with potential trainee information, preferred courses and course location, and return completed form to the following email address:  ev@eof.gr 
To download the form please click here

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ EUDRAVIGILANCE TRAINING
Προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος: 31 Μαρτίου 2013
Αξιότιμες κες, αξιότιμοι κοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η DIA σε συνεργασία με τον ΕΜΑ βρίσκεται στην αρχική φάση σχεδιασμού διεξαγωγής των ακολούθων εκπαιδευτικών σεμιναρίων:
1. EudraVigilance – electronic reporting of ICSRs training: για την ηλεκτρονική αναφορά ατομικών περιστατικών ανεπιθύμητων ενεργειών.
2. Extended EV Medicinal Product Dictionary (XEVMPD): πλήρες σεμινάριο (θεωρία και πρακτική εφαρμογή) για την υποβολή, από τους ΚΑΚ, των στοιχείων για το σύνολο των φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που έχουν άδεια κυκλοφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 2, εδαφ. 2 του Κανονισμού 726/2004 όπως τροποποιήθηκε.
Τα σεμινάρια σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν μεταξύ 22 Μαΐου 2013 και 31 Μαΐου 2013.
Για γενικές πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των σεμιναρίων μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδαhttp://eudravigilance.ema.europa.eu/human/training.asp
Παρακαλούμε να συμπληρώσετε την συνημμένη φόρμα με τα στοιχεία των ενδιαφερόμενων, το είδος του σεμιναρίου/ων και τον τόπο διεξαγωγής του σεμιναρίου, και να υποβάλετε την συμπληρωμένη φόρμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση ev@eof.gr
Εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων για τη διεξαγωγή του κάθε σεμιναρίου, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για ενέργειες σχετικά με την εγγραφή τους.
Για να κατεβάσετε τη φόρμα παρακαλώ πατήστε εδώ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Μάρτιος 14, 2013