Εγγραφή | Είσοδος

Τελείωσε Ο Πρώτος Μεγάλος Διαγωνισμός Της ΕΠΥ Για Την Προμήθεια Φαρμάκων Στα Δημόσια Νοσοκομεία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Σήμερα 18.11.2011, στα Γραφεία της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ) του
Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υ.Υ.Κ.Α), ολοκληρώθηκε με απόλυτη
επιτυχία ο κύκλος των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών (e-Αuctions), που ξεκίνησε τη
Δευτέρα 14.11.2011 για την προμήθεια έντεκα (11) δραστικών ουσιών με
προϋπολογισθείσα δαπάνη 86.634.019€, όπως υπολογίστηκε με βάση τις τρέχουσες τιμές
του Δελτίου Τιμών Φαρμάκων του Υ.Υ.Κ.Α.

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το Δελτίο Τύπου της Ε.Π.Υ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΥ 18.11.2011

Πηγή: ΕΠΥ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Νοέμβριος 19, 2011