Εγγραφή | Είσοδος

>Συνεδρίαση Της Ομάδας Εργασίας Για Την Ιστοσελίδα Της ΕΑΗΡ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Συναντήθηκαν τα μέλη της ομάδας εργασίας -Webgroup- της EAHP -European Association of Hospital Pharmacists- το Σάββατο 3 Μαρτίου 2007 στις Βρυξέλλες, με θέμα εργασίας τις εξελίξεις στην ιστοσελίδα της ΕΑΗΡ (http://www.eahp.eu) κααι τους τρόπους βελτίωσης και επέκτασης των δραστηριοτήτων της.

Από την EAHP -European Association of Hospital Pharmacists- έχει συσταθεί από 23/3/2006 ομάδα εργασίας με αντικείμενο την ιστοσελίδα της EAHP (http://www.eahp.eu/asp/news_detail.asp?ID=85&m=2&s=2).

Ο σκοπός της ομάδας εργασίας είναι να προτείνει τρόπους για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην ιστοσελίδα, την αναβάθμιση του περιεχομένου και την χρήση της για την κάλυψη των αναγκών της ΕΑΗΡ.

Μέλη της ομάδας εργασίας Webgroup είναι οι: Nino Cozzolino (Italy), – Simon Letellier (France), – Rob Moss (Netherlands), – Leonidas Tzimis (Greece), ο Director of Publications Arnold Vulto -Website Group coordinator-, η Lasia Tang εκδότρια του European Journal of Hospital Pharmacy και η Catherine Hartmann -EAHP Executive Director.

Η ομάδα εργασίας έχει ήδη συναντηθεί στις Βρυξέλλες στις 11-12 Φεβρουαρίου 2006, στην Γενεύη τον Μάρτιο 2006 (κατά την διάρκεια του Συνεδρίου της ΕΑΗΡ, αναφέρθηκε στη Γενική Σύνοδο της ΕΑΗΡ στην Μπρατισλάβα 8-11 Ιουνίου 2006.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Μάρτιος 6, 2007