Εγγραφή | Είσοδος

Σημαντικές ανακοινώσεις του ΕΟΦ για την χορήγηση Buccolam και τα διαλύματα HES

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

BUCCOLAM - Απαιτείται έλεγχος της σύριγγας πριν από τη χρήση 

Ελαττώματα σε σύριγγες για χορήγηση Buccolam από το στόμα
Το ημιδιαφανές κάλυμμα μπορεί να παραμείνει προσαρτημένο στη σύριγγα - οι γονείς και οι φροντιστές θα πρέπει να επιθεωρούν τη σύριγγα πριν από τη χρήση
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.
Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/

 

Διαλύματα HES - Σύσταση PRAC

Η PRAC συνιστά την αναστολή της άδειας κυκλοφορίας των διαλυμάτων υδροξυαιθυλοαμύλου (HES) για έγχυση Η ανασκόπηση διαπιστώνει ότι τα μέτρα προστασίας των ασθενών δεν ήταν επαρκώς αποτελεσματικά
Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.
Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Κυριακή, Ιανουάριος 21, 2018