Εγγραφή | Είσοδος

Οδηγίες για την Ασφαλέστερη Διαχείριση Επικίνδυνων Φαρμακευτικών Προϊόντων (HMPs)

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε Οδηγίες για την Ασφαλέστερη Διαχείριση Επικίνδυνων Φαρμακευτικών Προϊόντων (HMPs) . Η Καθοδήγηση εκπονήθηκε από έναν εξωτερικό ανάδοχο που ονομάζεται RPA Europe Prague s.r.o.
 
Η EAHP μοιράστηκε έγγραφα και στοιχεία την άνοιξη του 2022 και συνέβαλε όχι μόνο στη διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη το καλοκαίρι του 2022 αλλά και στο έργο που πραγματοποιήθηκε από το RPA για τα HMPs.
 
Η Οδηγία για την ασφαλέστερη διαχείριση των HMP παρέχει πρακτικά παραδείγματα για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε HMPs σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής: παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση, προετοιμασία, χορήγηση σε ασθενείς με ανθρώπους και ζώα καθώς και διαχείριση απορριμμάτων. Ο οδηγός δεν είναι δεσμευτικός και παρέχεται με την επιφύλαξη των κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων.
Το έγγραφο καθοδήγησης στοχεύει όχι μόνο στην αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης, αλλά και στην υιοθέτηση καλών πρακτικών σχετικά με το χειρισμό των HMP. Η προώθηση της εναρμόνισης μεταξύ των κρατών μελών είναι επίσης ένας άλλος στόχος του εγγράφου.
 
Tο έγγραφο καθοδήγησης παρέχει μια επισκόπηση των καλών πρακτικών για τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε HMPs σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής τους, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας και της χορήγησης HMPs σε ασθενείς σε νοσοκομεία και μπορείτε να το βρείτε εδώ. Η καθοδήγηση προσφέρει ένα ευρύ φάσμα πρακτικών συμβουλών σχετικά με τη χρήση των HMP που παρουσιάζονται με απλό και φιλικό προς τον αναγνώστη τρόπο, χρησιμοποιώντας γραφικά, φωτογραφίες και ειδικά έγγραφα εκπαίδευσης.
 Ενθαρρύνουμε όλους τους συναδέλφους  να διαβάσετε αυτό το κείμενο και να μοιραστείτε αυτήν την καθοδήγηση με τις διοικήσεις και τους συνεργάτες σας , ώστε να  υπάρχει μια μπορούν να επωφεληθούν από την ανάγνωση και τη μάθηση από αυτό το έγγραφο.
 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 24, 2023