Εγγραφή | Είσοδος

Νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Εκδόθηκε,  νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που περιλαμβάνει και νέα σκευάσματα, γενόσημα και πρωτότυπα. Η ισχύς του ξεκινά από 26/8/2013.

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το νέο Δελτίο Τιμών, καθώς και την απόφαση για την εφαρμογή του πατώντας στους παρακάτω συνδέσμους:

Νέο Δελτίο Τιμών

Υπουργική Απόφαση

 

ΠΗΓΗ: http://www.moh.gov.gr

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Αύγουστος 8, 2013