Εγγραφή | Είσοδος

ΚΥΑ για τον καθορισμό επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Εκδόθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως η ΚΥΑ με τίτλο "Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) των υπαλλήλων του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του", με αριθμό ΦΕΚ 2611/21-4-2023.

Η έκδοση της ΚΥΑ ανοίγει το δρόμο για την καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), της κατηγορίας Γ' (150€), στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και βοηθούς φαρμακείων των δημόσιων νοσοκομείων, καθώς και άλλων φορέων του Υπουργείου Υγείας. 

Η ισχύς της ΚΥΑ ξεκινά από 1-1-2023, ημερομηνία από την οποία θα ισχύσει η χορήγηση του εν λόγω επιδόματος, με τα χρήματα να καταβάλονται αναδρομικά στους δικαιούχους.

Την ΚΥΑ μπορείτε να τη βρείτε εδώ

Η χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ήταν πάγιο αίτημα του κλάδου, ενώ επανηλλημένες ήταν οι παρεμβάσεις της ΠΕΦΝΙ προς το Υπουργείο Υγείας, που στοχεύαν στο να αναδείξουν τις δύσκολες και  επικίνδυνες συνθήκες στις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι στα νοσοκομειακά φαρμακεία να ασκήσουν τα καθήκοντά τους.

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Απρίλιος 22, 2023