Εγγραφή | Είσοδος

>Επιτροπή Για Την Ορθή Διαχείριση Των Φαρμάκων Στα Νοσοκομεία

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

>Με την 154/3η /7/02/07 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΦ, συγκροτήθηκε « Επιτροπή για την ορθή διαχείριση των φαρμάκων στα νοσοκομεία. Η συγκρότηση της εν λόγω επιτροπής, η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του ΕΟΦ, της ΠΕΦΝΙ, του ΣΦΕΕ, και της ΠΕΦ, είναι αποτέλεσμα της συνεχούς πίεσης εκ μέρους των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών για την ορθολογικοποίηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης η οποία εξελίσσεται σε κρίσιμο πρόβλημα για την δημόσια υγεία και για την βιωσιμότητα του ΕΣΥ και των ασφαλιστικών ταμείων.

Η ορθολογικοποίση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης με την εφαρμογή δέσμης μέτρων, τα οποία προτείναμε προς όλους τους αρμόδιους φορείς (Υπ. Υγείας, Υπ. Εργασίας, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Ανάπτυξης, ΕΟΦ, Πολιτική Ηγεσία και υπηρεσιακούς παράγοντες, Πολιτικά Κόμματα) και η οποία το έτος 2006 ανήλθε στο ποσό των 1,10 δισ. € αυξημένη κατά 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, θα είχε σαν αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 100 εκ. € ετησίως μόνο από την σταθεροποίηση της κατανάλωσης.

Τα θέματα τα οποία πρότεινε για συζήτηση η ΠΕΦΝΙ ήταν:

  • Εισαγωγή της νοσοκομειακής συσκευασίας για τα φάρμακα των νοσοκομείων.
  • Προμήθεια φαρμάκων στα νοσοκομεία με διαδικασίες διαγωνισμών ή καλύτερων προσφορών.
  • Εφαρμογή ενιαίου μηχανογραφικού συστήματος για όλα τα νοσοκομειακά φαρμακεία (Pharma-Taxis).
  • Κωδικοποίηση ενδείξεων για φάρμακα υψηλού κόστους.

Από τα παραπάνω θέματα το μόνο το οποίο έγινε αποδεκτό για συζήτηση ήταν το θέμα της νοσοκομειακής συσκευασίας, καθότι τα υπόλοιπα δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΟΦ. Οι εκπρόσωποι της ΠΕΦΝΙ έθεσαν στην συνέχεια το θέμα της ακαταλληλότητας της συσκευασίας των φαρμάκων, κυρίως αυτών με την μορφή δισκίων και κάψουλας, για τους εξής λόγους:

1.Η χορήγηση φαρμάκων στον νοσοκομειακό ασθενή, ο οποίος είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία ασθενή, γίνεται σε ποσότητες για την κάλυψη των αναγκών του για 24 ώρες( Π.Δ. 108/93).
2.Ο Νοσοκομειακός ασθενής νοσηλεύεται κατά μέσο όρο στα ελληνικά νοσοκομεία, για διάστημα 5-6 ημερών και κατά συνέπεια φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία είναι προσανατολισμένα για εξωνοσοκομειακούς ασθενείς, οι οποίοι κάνουν χρόνια χρήση και έχουν στην διαθεσή τους το σύνολο της συσκευασίας, δεν ανταποκρίνονται στους όρους ασφαλείας οι οποίοι απαιτούνται για την χορήγηση των φαρμάκων. Τα φάρμακα αυτά, επειδή χορηγούνται σε ποσότητες 24/ωρου, δηλαδή σε ποσότητες μικρότερες της αυτοτελούς εμπορικής τους συσκευασίας, είναι φάρμακα τα οποία σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν τη σήμανση των βασικών τους χαρακτηριστικών: ονομασία, δραστική ουσία, ημερομηνία λήξης, παρτίδα.
3. Τα blisters των ιδιοσκευασμάτων δεν φέρουν σήμανση που να χαρακτηρίζει την κάθε δόση φαρμάκου (πλην ελάχιστων εξαιρέσεων) – ονομασία – αρ. παρτίδας – ημερ. λήξης, και επιλέον δεν έχουν διάτρηση (perfore) ώστε να είναι εύκολη η κατατμησή τους σε ημερήσιες δόσεις.
4.Δεν υπάρχουν συσκευασίες διαφοροποιημένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες του νοσοκομειακού ασθενή (πχ πολλαπλών ημερήσιων δόσεων) με αποτέλεσμα για λόγους ασφαλείας να χορηγούνται πολύ μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες για την θεραπεία ποσότητες, με τις ανάλογες οικονομικές επιπτώσεις.

Έπειτα από τέσσερις συνεδριάσεις της επιτροπής (5/3, 27/3, 19/4 και 16/5/2007) και εν αναμονή των τελικών προτάσεων οι οποίες θα κατατεθούν εκ μέρους του ΕΟΦ, η κατάσταση έχει ως εξης :

1.Εκ μέρους του ΕΟΦ επισημαίνεται ως σημαντική η παράληψη η οποία υπάρχει στην σήμανση των blisters με τα απαραίτητα στοιχεία πληροφοριών και ασφαλείας σε επίπεδο δόσης φαρμάκου. Το ίδιο διαπιστώνεται και από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αλλά εκφράζονται επιφυλάξεις εάν είναι δυνατή η γενικευμένη εφαρμογή για διάφορους λόγους( οικονομικούς, παραγωγής, αδειών, φακέλων κλπ)
2.Για το θέμα των διάτρητων blisters (perfore) κατά δόση, οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ το βλέπουν θετικά, οι δε εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι αρνητικοί για λόγους κόστους παραγωγής.
4.Για το θέμα των νοσοκομειακών συσκευασιών οι εκπρόσωποι του ΕΟΦ το βλέπουν θετικά, οι δε εκπρόσωποι των φαρμακευτικών επιχειρήσεων είναι αρνητικοί για λόγους κόστους παραγωγής και πιθανό λόγω αντίθεσης των πολυεθνικών μητρικών φαρμακευτικών επιχειρήσεων, αλλά και για το ενδεχόμενο να μειωθούν οι τιμές των νέων συσκευασιών.
Κατόπιν όλων αυτών και με δεδομένο ότι η ασφαλής χορήγηση φαρμάκων σε νοσηλευόμενους ασθενείς θα πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα της πολιτείας αλλά και όλων όσων εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο με τον έλεγχο, την παραγωγή, την διάθεση και την χορήγηση του φαρμάκων, επιβάλλεται η λήψη μέτρων για την βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

Από την πλευρά της η ΠΕΦΝΙ προτείνει τα ακόλουθα μέτρα:

Περίοδο προσαρμογής ενός έτους σε όλες οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις ώστε να περιλάβουν στο αλουμινόφυλλο (blister) τη σήμανση ασφαλείας κατά δόση φαρμάκου και αντίστοιχη διάτρηση (perfore) σε όλα τα σκευάσματα τα οποία διαθέτουν με την μορφή κάψουλας ή δισκίου.
Το παραπάνω μέτρο θα περιλαμβάνεται στο φάκελο αδείας που κατατίθεται στον ΕΟΦ για την κυκλοφορία κάθε νέου φαρμάκου.
Την θεσμοθέτηση κινήτρων για την καθιέρωση της νοσοκομειακής συσκευασίας εκ μέρους των παραγωγών φαρμάκων (τιμολόγηση, συμβάσεις προμήθειας φαρμάκων κλπ).
Στον φάκελο κάθε νέου φαρμάκου που κατατίθεται στον ΕΟΦ, αλλά και στις περιπτώσεις ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας, θα προβλέπεται και η ύπαρξη της νοσοκομειακής συσκευασίας υποχρεωτικά. 
Αίτημα από τον ΕΟΦ και την ΠΕΦΝΙ προς το Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) για την έκδοση οδηγίας που θα αφορά την ασφαλή σήμανση των φαρμάκων.

Ν.Λ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούνιος 5, 2007