Εγγραφή | Είσοδος

ΕΟΦ – Ανθρώπινη Ανοσοσφαιρίνη

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Ε Ο Φ

 

Ανακοινώσεις για επαγγελματίες

Ανθρώπινη ανοσοσφαιρίνη

Σύσταση πλήρους αναστολής εξαγωγικής δραστηριότητας προϊόντων φυσιολογικής ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης
Εξαιτίας της πρόσφατης απόσυρσης από την ελληνική αγορά φαρμακευτικών προϊόντων φυσιολογικής ανθρώπινης ανοσοσφαιρίνης (ATC : J06BA02 και J06BA01) που αντιστοιχούν στο 30% περίπου της ετήσιας εγχώριας κατανάλωσης, κρίνεται σκόπιμη η πλήρης αναστολή οποιασδήποτε εξαγωγικής δραστηριότητας των προϊόντων αυτών, συμπεριλαμβανομένης της αποθεματοποίησής τους, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Η αναστολή αφορά όλες τις περιεκτικότητες και συσκευασίες των προϊόντων GAMMACARD SD, INTRATECT, IGVENA, INTRAGLOBIN, PENTAGLOBIN, SUBCUVIA, GAMINEX, PRIVIGEN, KIOVIG και HIZENTRA και είναι σε ισχύ από σήμερα 12-6-2012 έως ότου εκδοθεί νεώτερη ειδοποίηση από τον ΕΟΦ.
Ο ΕΟΦ θα παρακολουθεί την πορεία διάθεσης των εν λόγω προϊόντων και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με την παρούσα σύσταση, θα αναγκαστεί να προβεί σε απαγόρευση των εξαγωγών τους.
Παρακαλούμε για την οικειοθελή συμμόρφωσή σας με τη σύσταση του ΕΟΦ, προκειμένου να αποφευχθεί η εκδήλωση έλλειψης σε αυτά τα ιδιαίτερης σημασίας προϊόντα, η οποία είναι πάντοτε δυσαναπλήρωτη και για αυτό εξαιρετικά επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΟΦ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥΝΤΑΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 28, 2012