Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για το Κοινό Πλαίσιο Εκπαίδευσης (Common Training Framework)

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) εκπροσωπεί περισσότερους από 19.000 νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, σε 35 χώρες μέλη της στην Ευρώπη, που εργάζονται σε σχεδόν 5.000 φαρμακεία των νοσοκομείων. Με τις δράσεις της προωθεί την θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, όπως ήδη υπάρχουν σε 21 χώρες αυτής.

Με τον Κανονισμό 2013-55-EU, άρθρο 49, τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τροποποιώντας τον Κανονισμό 2005-36-EC, επιτρέπεται η χρήση ενός Κοινού Πλαισίου Εκπαίδευσης (Common TrainingFramework-CTF) ως κριτήριο, υπό προϋποθέσεις, για την αναγνώριση της ειδικότητα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΑΗΡ εργάζεται στην εκπόνηση, κατόπιν συνεργασίας των χωρών μελών της, ενός Kοινού Πλαισίου Eκπαίδευσης για την ειδικότητα της νοσοκομειακής φαρμακευτικής, με σκοπό το καθορισμό κοινών απαιτήσεων κατάρτισης για την απονομή της, ώστε να διασφαλίζονται με τον καλύτερο τρόπο η υψηλής ποιότητας, ασφαλή και αποτελεσματική φροντίδα στους ασθενείς, αλλά και η αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Επίσης στοχεύει το Κοινό ΠλαίσιοΕκπαίδευσης να αποτελέσει βασικό εργαλείο για τα κράτη μέλη, στην προσπάθειά τους να εφαρμόσουν τη Διακήρυξη της Νοσοκομειακής Φαρμακευτικής.

 Για τη δράση αυτή της ΕΑΗΡ έχει δημιουργηθεί υπεύθυνη επιτροπή, καθώς και τρείς ομάδες εργασίας. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Η ΠΕΦΝΙ εκπροσωπεί στην Ελλάδα τους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς και αποτελεί ένα

από τα 35 μέλη της ΕΑΗΡ. Η θεσμοθέτηση της ειδικότητας της νοσοκομειακής φαρμακευτικής θα επιφέρει σημαντικά οφέλη, όπως:
•    Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την βελτίωση των γνώσεων και των
ικανοτήτων των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, που υπηρετούν ήδη στα δημόσια
νοσοκομεία, αλλά και αυτών που πρόκειται να προσληφθούν
•    Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων δράσεων
και υπηρεσιών από τα νοσοκομειακά φαρμακεία, προς όφελος των ασθενών.
•    Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για μια ασφαλέστερη, ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας των ασθενών, που λαμβάνουν τις υπηρεσίες των δημόσιων νοσοκομείων
•    θα καταστήσει δυνατό η Ελλάδα να συμμετάσχει ισότιμα στο σχεδιασμό μιας
κοινής εκπαίδευσης των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στη Ευρώπη και να
πιστοποιήσει τις δεξιότητες των νοσοκομειακών φαρμακοποιών, καθώς και ότι οι
ασθενείς των Ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων απολαμβάνουν ισότιμες
φαρμακευτικές υπηρεσίες με αυτές των άλλων Ευρωπαϊκών κρατών
•    Θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την επαγγελματική αναγνώριση των
νοσοκομειακών φαρμακοποιών από άλλες χώρες της Ευρώπης, παρέχοντας
ευκαιρίες για κινητικότητα των εργαζομένων.

Για τους λόγους αυτούς η θεσμοθέτηση της ειδικότητας του νοσοκομειακού φαρμακοποιού στην Ελλάδα αποτελεί βασική επιδίωξη της ΠΕΦΝΙ.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούνιος 15, 2017