Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για τη 49η Γενική Σύνοδο της ΕΑΗΡ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Από 13 μέχρι 16 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκε η 49η Γενική Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΕΑΗΡ), μέλος της οποίας είναι και η Πανελλήνια Ένωση Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών (ΠΕΦΝΙ). Οι εκπρόσωποι των Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών από όλη την Ευρώπη συναντήθηκαν στο Εδιμβούργο, στο Ηνωμένο Βασίλειο, για να συζητήσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας και επηρεάζουν την ποιότητα των φαρμακευτικών υπηρεσιών που απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι ασθενείς.

Ορισμένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα πλαστά φάρμακα και η εφαρμογή της σχετικής Κοινοτικής οδηγίας για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το συνεχώς επιδεινούμενο πρόβλημα των ελλείψεων σε σημαντικά φάρμακα  και οι επιπτώσεις του στην υγεία των ασθενών, ο κίνδυνος από την μείωσης των φαρμακευτικών επιλογών στη μάχη με τις λοιμώδεις ασθένειες, λόγω της ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών μικροβίων.

Επίσης στη Γενική Σύνοδο οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν γύρω από την ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή της Διακήρυξης για τη Νοσοκομειακή Φαρμακευτική (European Statements of Hospital Pharmacy), που αποτελεί και το όραμα της ΕΑΗΡ για τους ευρωπαίους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς, το ρόλο και τα καθήκοντα που πρέπει αυτοί να αναλάβουν, ώστε να βελτιωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες, η αποδοτικότητα των συστημάτων υγείας και η ασφάλεια των ασθενών.

Ιδιαίτερα συζητήθηκε και το Κοινό πλαίσιο Εκπαίδευσης για την ειδικότητα  της νοσοκομειακής φαρμακευτικής  (CTF-Common Training Framework),  που έχει δημιουργήσει και προωθεί η ΕΑΗΡ, ώστε  να υπάρχει ενιαίο, επαρκές και πιστοποιημένο επίπεδο εξειδικευμένης εκπαίδευσης των νοσοκομειακών φαρμακοποιών σε όλη την Ευρώπη. Σημαντική εξέλιξη σχετικά με την εκπαίδευση των νοσοκομειακών φαρμακοποιών είναι και το σχέδιο της ΕΑΗΡ για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού φορέα Πιστοποίησης της συνεχιζόμενης εκπαίδευσής τους, που παρουσιάστηκε και υποστηρίχθηκε ισχυρά.

Το σώμα της Συνόδου, ανανέωσε τις επίσημες θέσεις της (Position Paper) για το πρόβλημα των ελλείψεων σε σημαντικά φάρμακα, υποστηρίζοντας μέτρα σε επίπεδο παραγόντων της αλυσίδας διακίνησης των φαρμάκων, καθώς και σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης ανανέωσε και  τις επίσημες θέσεις της (Position Paper)  σχετικά με τις προκλήσεις που προκαλούνται για την κοινωνία από  την γήρανση του πληθυσμού, με σκοπό να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νοσοκομειακών φαρμακοποιών στη διαχείριση της πολυφαρμακίας, την αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής των ηλικιωμένων ασθενών και την αύξηση της συμμόρφωσής τους σε αυτή.

Η εκδήλωση αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία να περιγραφεί η υπάρχουσα κατάσταση σε ότι αφορά την άσκηση της νοσοκομειακής φαρμακευτικής στις χώρες της Ευρώπης, όπως αυτή έχει αποτυπωθεί μέσα από την έρευνα που διεξάγει η ΕΑΗΡ κάθε χρόνο και τις αναφορές που δίνουν τα κράτη μέλη της ΕΑΗΡ στη Γενική Σύνοδο. Επίσης αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για γνωριμία των Ευρωπαίων νοσοκομειακών φαρμακοποιών και των πρακτικών τους στην άσκηση του επαγγέλματος, για ανταλλαγή απόψεων και δημιουργία συνεργασιών.

Η EAHP (European Association of Hospital Pharmacists) εκπροσωπεί τους Νοσοκομειακούς Φαρμακοποιούς από 35 Χώρες  της Ευρώπης και μέλος της είναι η ΠΕΦΝΙ. Κοινός σκοπός και τόπος συνεργασίας  ΕΑΗΡ & ΠΕΦΝΙ  είναι η ανάπτυξη σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο του επαγγέλματος του νοσοκομειακού φαρμακοποιού, προκειμένου να διασφαλίσει τη συνεχή βελτίωση της φροντίδας και του θεραπευτικού αποτελέσματος για τους ασθενείς των νοσοκομείων. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω επιστημονικών δράσεων, μέσω της έρευνας, της εκπαίδευσης, της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γενικά με πλήθος δράσεων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει.

Η συνεισφορά της Ελλάδας στις συζητήσεις και τις δράσεις των Ευρωπαίων νοσοκομειακών φαρμακοποιών είναι σημαντική, καθώς μέλος του ΔΣ της ΕΑΗΡ είναι και η πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ Δέσποινα Μακριδάκη, η οποία είχε αναλάβει και παρουσίασε θέματα του αντικειμένου της στο ΔΣ της ΕΑΗΡ που αφορούν τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων (procurement), τα Βιοϊσοδύναμα φάρμακα, την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις ιατρικές συσκευές και την Αξιολόγηση των Τεχνολογιών Υγείας (Health Technology Assessment - HTA).

 Ως εκπρόσωποι στην Γενική Σύνοδο για την Ελλάδα για το 2019 μετείχαν οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί Μαρίνος Πετρόγγονας, Σοφία Μπέλλου και Βασίλης Γούλας.

photo 1

photo 2

photo 3

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

European Association of Hospital Pharmacists

CTF-Common Training Framework

Self-assessment tool

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούλιος 3, 2019