Εγγραφή | Είσοδος

Ενημέρωση για αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας της ΕΚΑΠΥ

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Σύμφωνα με επείγουσα ενημέρωση από την ΕΚΑΠΥ μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας της πλατφόρμας παραγγελιών και παραλαβής φαρμάκων που έχει δημιουργήσει για την 1/7/2023.
Το κείμενο της ενημέρωσης παρατιθεται παρακάτω:

"Καλησπέρα σας,

Σε συνέχεια ενημέρωσης που λάβαμε για την επικείμενη έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μετάθεση έναρξη εφαρμογής του άρθρου δέκατου πέμπτου του ν. 5015/2023 (Α΄ 20)..…» η οποία και έχει λάβει ΚΑΔ 19345 σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς του Ν.5015/23 ως προς την έναρξη την αρμοδιότητας με την οποία η Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.) αναλαμβάνει:

α) τις διαδικασίες προμήθειας φαρμάκων, που διενεργούνται κατόπιν διαγωνιστικών διαδικασιών που υλοποιεί η Ε.Κ.Α.Π.Υ. και συμφωνιών που συνάπτει η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, και αφορούν κλειστούς ή ανοιχτούς προϋπολογισμούς, για τον εφοδιασμό των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Γ.Ν.Θ.) «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ», και

β) τις διαδικασίες υπολογισμού και επιβολής του ποσού επιστροφής για τη φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» ανά φαρμακευτική εταιρεία ή Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) για την κατηγορία των προαναφερθέντων φαρμάκων.

μετατίθεται από την 1η.4.2023 για την 1η.7.2023.

Στη διάθεση σας για οτιδήποτε.

Με εκτίμηση,

Κωνσταντίνος Γαλανάκης

Αντιπρόεδρος Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθείων Υγείας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Σάββατο, Απρίλιος 1, 2023