Εγγραφή | Είσοδος

ΕΑΗΡ Academy Seminars September 2019

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

ΕΑΗΡ Academy Seminars September 2019

20 και 21 Σεπτεμβρίου 2019 στις Βρυξέλλες 120 νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί από όλη την Ευρώπη εκπαιδεύτηκαν στα παρακάτω :

 

Seminar 1: Antibiotic Stewarship: Advanced (programme)

Στο σεμινάριο αυτό συζητήθηκαν οι  αρχές και οι συνθήκες που διέπουν την αναγκαιότητα παρακολούθησης των επιπέδων φαρμάκων στον νοσοκομειακό  ασθενή για τον καθορισμό του βέλτιστου δοσολογικού σχήματος. Το πώς η γνώση παραμέτρων φαρμακοδυναμικής και φαρμακοκινητικής βοηθάει την ορθή λήψη αποφάσεων στην κλινική πράξη. Επίσης κατά πόσο η γνώση της "ελάχιστης θεραπευτικής δόσης" είναι σημαντική για να οριστεί η αποτελεσματική δόση σε ένα σχήμα. Αναφέρθηκαν καινούριοι αντιμικροβιακοί  αλλά και αντιμυκητιασικοί παράγοντες  και αναλύθηκαν παράμετροι  για την προφύλαξη μεταμοσχευμένων ασθενών από την εμφάνιση λοιμώξεων Όλα τα ανωτέρω υποστηρίχθηκαν με παραδείγματα κλινικής πρακτικής (case studies) από τους ομιλητές. 

 

Seminar 2: Qualitative Rexherch Methods (programme)

Στο σεμινάριο αυτό εξετάστηκαν τα απαιτούμενα κριτήρια και εργαλεία διεξαγωγής μιας ποιοτικής έρευνας (Qualitative Research). Δόθηκε έμφαση στην ανάγκη διασφάλισης της  αξιοπιστίας κάθε βήματος, καθώς και την ακριβή και συστηματική καταγραφή των δεδομένων. Επιπλέον εξετάστηκε η στρατηγική δειγματοληψίας για την διεξαγωγή της έρευνας,  η κοινή χρήση των δεδομένων (συλλογή στοιχείων - οδηγός συνέντευξης) και τέλος η ανάλυση τους (αριθμός κωδικοποιήσεων, εκπαίδευση , συστηματική διαδικασία, λογισμικό, αποκλίνουσες περιπτώσεις).
 

Και τα δύο προγράμματα θα μεταφερθούν στους νοσοκομειακούς φαρμακοποιούς μέσω σεμιναρίων που θα οργανώσει η ΠΕΦΝΙ το 2020.

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Οκτώβριος 7, 2019