Εγγραφή | Είσοδος

Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων 25-7-2016

Εκδόθηκε νέο (διορθωτικό) Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 28-07-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 28-07-2016
Για τα φαρμακεία από  28-07-2016

Μπορείτε να δείτε την απόφαση   εδώ


Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο τιμών σε μορφή pdf    εδώ

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο τιμών σε μορφή xl  εδώ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Πέμπτη, Ιούλιος 28, 2016