Εγγραφή | Είσοδος

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Δημοσιεύθηκε το Διορθωτικό   Δελτίο Τιμών Φαρμάκων (Ανατιμολόγηση) με ισχύ για τα νοσοκομεία από 17/7/2017. Το Δελτίο Τιμών μπορείτε να το μεταφορτώσετε εδώ.
Η Υπουργική Απόφαση Αριθμ.Γ5(α)/Γ.Π 53895, 13-7-2017 βρίσκεται εδώ.
Επισημαίνουμε ότι οι Νοσοκομειακές Τιμές προκύπτουν από την ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ μειωμένη κατά 8,74%.
 
Επίσης δημοσιεύτηκε κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). Σχετικά αναφέρεται ο  νόμος 4472/17 (ΦΕΚ 74, αρθρο 86)
Σε ότι αφορά τις τιμές των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στα νοσοκομεία  η Υπουργική Απόφαση  Αριθ. Γ5(α)οικ. 38152 (ΦΕΚ 1761/2017), στο άρθρο 3 παρ. 4 αναφέρει:
«Η ανώτατη νοσοκομειακή τιμή είναι υποχρεωτική για την διάθεση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από τα κατά τον νόμο δικαιούμενα πρόσωπα προς το Δημόσιο, τα Δημόσια Νοσοκομεία, τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και παρέχουν πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια φροντίδα υγείας, καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές.»
Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τρίτη, Ιούλιος 18, 2017