Εγγραφή | Είσοδος

Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Εκδόθηκε νέο διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων η ισχυς του οποίου ξεκινά για τους προμηθευτές των νοσοκομείων στις 5-6-2014.
Τη σχετική απόφαση και τους πίνακες μπορείτε να τους μεταφορτώσετε από τον παρακάτω συνδέσμο:

Δελτία τιμών Φαρμάκων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 9, 2014