Εγγραφή | Είσοδος

Διημερίδα Της Δ/Νσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας Του Υπουργείου Υγείας Στις 26 Και 27 Σεπτεμβρίου 2013 Στα Χανιά

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Η Δ/νση Ποιότητας & Αποδοτικότητας του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Οργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας (νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα υγείας) και μονάδες κοινωνικής φροντίδας», ενταγμένης  στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», διοργανώνει στα Χανιά στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2013, Διημερίδα – Συνέδριο με τίτλο:

 

«Ευαισθητοποίηση των Λειτουργών Υγείας στα συστήματα για τη βελτίωση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας και στην ενδυνάμωση του ρόλου του Ασθενούς».

 

 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ – ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 

ΧΑΝΙΑ , 26 & 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2013

 

1η ΗΜΕΡΑ

 

8:30 π.μ. – 09:00 π.μ.  - Εγγραφή, Καφές Καλωσορίσματος

 

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

 

9:00 π.μ.- 9:15 π.μ. -Υποδοχή – Παρουσίαση της Διημερίδας

(Ομιλητής: Εκπρόσωπος Πολιτικής ή Υπηρεσιακής Ηγεσίας Υ.Υ.)

9:15 π.μ. – 9:30 π.μ. -Υποδοχή

(Ομιλητής: Προϊσταμένη της Δ/νσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας Υ.Υ.)

9:30 π.μ.- 9:45 π.μ. - Υποδοχή

(Ομιλητής: κος Γρηγοράκης Αντώνης, Προϊσταμένος 7ης Υ.ΠΕ )

 

1η ΕΝΟΤΗΤΑ : « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

 

Προεδρείο: θα καθορισθεί

 

9.45 π.μ. – 10.00 π.μ.

- Εισαγωγή στην προσέγγιση της βελτίωσης της ποιότητας

(Ομιλητής: Ι. Σκαλκίδης, Επ. Καθ. Ιατρικής Ε.Κ.Π.Α)  Διάρκεια 10΄

 

10.00 π.μ. – 11.00 π.μ. 

- Γενική θεώρηση συστημάτων διαπίστευσης σε διεθνές επίπεδο
(Ομιλητής: Dr.Charles Shaw, United kingdom)

- Συζήτηση    Διάρκεια  60΄

11.00 π.μ.- 12.00 π.μ.

 

- Μεθοδολογίες και προβλήματα υλοποίησης Συστημάτων Βελτίωσης της Ποιότητας

στους οργανισμούς υγείας: Η διεθνής εμπειρία και οι τοπικές συνθήκες

(Ομιλητής: Prof. Brian Mittman )

- Συζήτηση     Διάρκεια  60΄


12.00 μ.μ.– 12.15 μ.μ. – Διάλειμμα –Καφές

  

1η ΕΝΟΤΗΤΑ : « ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ».

 

12.15 μ.μ.- 14.00 μ.μ. - Ευκαιρίες και Προβλήματα για την εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης της Ποιότητας  στους ελληνικούς οργανισμούς υγείας

1. Ομιλητές:  Εκπρόσωποι Διοικήσεων των 7 Υ.ΠΕ. (θα καθοριστούν)

 

14.00 μ.μ. – 15.00 μ.μ.- Ελαφρύ Γεύμα, Καφές.

 

15.00 μ.μ. – 17.00 μ.μ. - Ευκαιρίες και Προβλήματα για την εφαρμογή συστημάτων βελτίωσης της Ποιότητας  στους ελληνικούς οργανισμούς υγείας

1. Ομιλητές:  Εκπρόσωποι Διοικήσεων των 7 Υ.ΠΕ. (θα καθοριστούν)

2.  Ομιλητές:  Εκπρόσωποι Επαγγελματικών Ενώσεων

-  Πανελλήνια Ένωση  Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ):  κα Μακριδάκη Δέσποινα
Πρόεδρος ΠΕΦΝΙ, Κλινικός Φαρμακοποιός,
Δ/ντρια Φαρμακευτικού Τμήματος ΓΝ. Σισμανόγλειο

- Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ): (θα καθορισθεί)

 

17.00 μ.μ. – 17.30 μ.μ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις και Συζήτηση      Διάρκεια  30’

 

17.30 μ.μ. – 18.00 μ.μ. – Σύνοψη Κυριότερων Σημείων 1ης Ημέρας της Διημερίδας– Συστάσεις, από :    τον Επ. Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Σκαλκίδη Ιωάννη

 

 2η  ΗΜΕΡΑ

 

8.30 π.μ. – 9:00 π.μ.  - Εγγραφή, Καφές Καλωσορίσματος

 

2η ΕΝΟΤΗΤΑ:  «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

                                                         ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ»

 

Προεδρείο: θα καθορισθεί

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

9.00 π.μ.- 10.00 π.μ.  – Ο ρόλος τους ασθενούς στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

(Ομιλητής: Mrs Margaret Murphy, WHO Patient Champion )   Διάρκεια   60’

10.00 π.μ. -10.30 π.μ. -Συζήτηση   Διάρκεια   30’

 

10.30π.μ. – 12.00 μ.μ. – Εφικτές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ορθολογικοποίηση των διασυνδέσεων μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων παροχής υγειονομικής περίθαλψης (Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια-Τριτοβάθμια): « Ο ρόλος του ασθενούς»

(Ομιλητής: Prof. Paul Barach,   Australia)  Διάρκεια  60’

11.30 π.μ.- 12.00 μ.μ. Συζήτηση  Διάρκεια  30’

 

12.00 μ.μ. – 13.00 μ.μ. Ελαφρύ Γεύμα, Καφές.

 

13.00 μ.μ. – 14.30 μ.μ. - Απόψεις Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Συλλόγων Ασθενών 

1.Σύλλογος «ΕυΖω με τον Καρκίνο», Ομιλητής: κα Τζανάκη Μαρίνα, Πρόεδρος  Διάρκεια  15’

2.Σύλλογος Ρευματοπαθών Κρήτης,  Ομιλητής: κα Κουτσογιάννη Αικατερίνη, Πρόεδρος Διάρκεια  15’

3.European Cancer Patient Coalition (ECPC), Ομιλητής: κα Kathi Apostolidis, Αντιπρόεδρος Διάρκεια  15’

- Απόψεις Συνηγόρου του Πολίτη Διάρκεια  20’ (Ομιλητής: κα Αικατερίνη – Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Ειδική Επιστήμονας, Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας)

14.30 μ.μ. – 15.00μ.μ. Ερωτήσεις – Απαντήσεις και Συζήτηση          Διάρκεια  30’

 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ: « ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ »

 

 15.00μ.μ. – 16.30μ.μ     Ομιλητής: Θα καθορισθεί  /   Συζήτηση

                                              

 16.30μ.μ. – 17.00μ.μ.  Σύνοψη Κυριότερων Σημείων Διημερίδας – Συστάσεις , από :

1) τον Επ. Καθηγητή ΕΚΠΑ κ. Σκαλκίδη Ιωάννη

2) την Προϊστ. Δ/νσης Ποιότητας & Αποδ/τας κ. Κ. Βουρλιώτου

Επιστημονική Επιτροπή:

 

1.   κ. Σκαλκίδης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

2.    κ. Ζηλίδης Χρήστος, Ιατρός, Καθηγητής των ΤΕΙ

3.    κ. Πλατής Χαράλαμπος, Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού

Κέντρου Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

4.    κ. Παππούς Γεώργιος, Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ

 

Οργανωτική Επιτροπή:

 

Σκαλκίδης Ιωάννης,         Επ. Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βουρλιώτου Καλλιόπη,     Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας Υπουργείου Υγείας

Παππούς Γεώργιος,          Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ

Πλατής Χαράλαμπος,        Υπεύθυνος Σπουδών & Έρευνας ΙΝ.ΕΠ. του Εθνικού  Κέντρου Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Λύτρα Αθανασία,              Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διεύθυνσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας Υπουργείου Υγείας

Δαμίγου Αικατερίνη,        Υπάλληλος Διεύθυνσης Ποιότητας & Αποδοτικότητας Υπουργείου Υγείας

Βλάχου Ελένη,                  Υπάλληλος Διεύθυνσης Ποιότητας  & Αποδοτικότητας Υπουργείου Υγείας

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 13, 2013