Εγγραφή | Είσοδος

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PREZOLON

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία TAKEDA EΛΛΑΣ διακόπτεται οριστικά η κυκλοφορία του φαρμακευτικού προϊόντος Prezolon 5MG TAB ΒΤΧ30 (δισκίο περιεκτικότητας 5 mg, δραστική
ουσία: prednisolone).

Η διακοπή έχει γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ στην ιστοσελίδα του οποίου έχει αναρτηθεί από 12/04/2023 ο «Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί διακοπή», στον οποίο συμπεριλαμβάνεται το Prezolon 5 mg δισκίο
ΒΤΧ30, όπου επίσης γίνεται αναφορά και σε εναλλακτικό φαρμακευτικό προϊόν.

 

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Αύγουστος 7, 2023