Εγγραφή | Είσοδος

Δελτίο Τιμών Φαρμάκων 3-6-2016


Εκδόθηκε νέο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων, το οποίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ και τα Νοσοκομεία από 9-6-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 26-6-2016
Για τα φαρμακεία από 21-7-2016

Μπορείτε να δείτε την απόφαση   εδώ

 

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο τιμών σε μορφή pdf    εδώ

Μπορείτε να μεταφορτώσετε το Δελτίο τιμών σε μορφή xl  εδώ

 

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Ιούνιος 8, 2016