Εγγραφή | Είσοδος

Βανκομυκίνη - Ολοκληρωση ανασκόπησης από την CHMP

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Βανκομυκίνη - Ολοκλήρωση ανασκόπησης από την CHMP 
 

O EMA συνιστά αλλαγές στις συνταγογραφικές πληροφορίες για τα αντιβιοτικά βανκομυκίνης
Οι αλλαγές αποσκοπούν στην εξασφάλιση της κατάλληλης χρήσης στο πλαίσιο της καταπολέμησης της μικροβιακής αντοχής.
Tο πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης επισυνάπτεται στο τέλος 
Για το κείμενο, όπως δημοσιεύτηκε στον διαδικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) παρακαλούμε επισκεφθείτε την διεύθυνση:
http://www.ema.europa.eu/

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Δευτέρα, Ιούνιος 19, 2017