Εγγραφή | Είσοδος

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Με το ΦΕΚ 878/08-04-2014 αναθεωρήθηκε ο κατάλογος φαρμάκων για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών της παρ. 2 του άρθρου 12
Ν. 3816/2010 (ΦΥΚ).
Τον νέο κατάλογο μπορείτε να τον μεταφορτώσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Πινακας ΦΥΚ-ΦΕΚ878

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Απρίλιος 11, 2014