Εγγραφή | Είσοδος

Αλλαγή τρόπου παραγγελίας φαρμάκου Neostigmine

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Για να δείτε τη σχετική επιστολή πατήστε  εδώ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 
Τετάρτη, Μάιος 28, 2014