Εγγραφή | Είσοδος

Από Ευρώπη

Π.Ε.Φ.Ν.Ι.

Πανελλήνια
Ένωση
Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών
Ιδρυμάτων

http://www.pefni.gr/sites/default/files/banner/587_m92HWD_14o_SynNosFarm_Banner_Ioannina.png

Συμπλήρωση ερωτηματολογίου της EAHP

Η EAHP, προκειμένου να συγκεντρώσει πληροφορίες που θα τη βοηθήσουν να διαμορφώσει το μέλλον του περιοδικού της <a href="http://ejhp.bmj.com/" target="_blank"><strong>European Journal of Hospital Pharmacy</strong></a> , καλεί όλα τα μέλη της να συμπληρώσουν το παρακάτω ερωτηματολόγιο:
 

Σελίδες